Disclaimer

Spitsfietsen sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de volledigheid van de informatie op deze website. De informatie op deze website kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door Spitsfietsen worden gewijzigd.

Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Op deze website, deze disclaimer en het privacy beleid is Nederlands recht van toepassing. Aan de getoonde informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Zie ook: www.cbpweb.nl.

Spitsfietsen, 1 september 2016